Samhällsengagemang i fokus

Kerstin Tham är rektor för Malmö högskola, som är värd för Mötesplats Social Innovation och även en av arrangörerna bakom Social Innovation Summit. Hon ser social innovation och samhällsentreprenörskap som angelägna frågor för högskolan, framför allt i rollen som engagerad samhällsaktör men även för att skapa utbildning och forskning i samverkan.

Hur socialt hållbara är Skandinaviens städer?

Hur hanterar de Skandinaviska välfärdsstaterna och deras städer dagens samhällsförändringar? I boken Social Transformations in Scandinavian Cities belyser en rad forskare, varav sex stycken från Malmö högskola, förändringen av social hållbarhet och socialt sönderfall i skandinaviska städer. Boken lanseras fredagen den 20 november 2015 på Urbanforskningens dag i Malmö.

Invig Niagara och träffa oss på MSI

Det är dags att inviga Malmö högskolas nya hus Niagara och du är bjuden! Niagara är det senaste tillskottet i Malmö högskola och är ett samlingshus för fakulteterna Kultur och samhälle och Teknik och samhälle. Från och med höstterminen 2015 är det totalt omkring 4500 studenter och 500 medarbetare som ryms i detta 25 000 m² stora hus.

Nätverk och kontakter ökar chansen till jobb

Onsdag 23 september var det dags för höstens första seminarium i serien Crossing Borders. Temat för dagen, arbete och sysselsättning, belystes ur olika infallsvinklar av fyra engagerade talare. Att möta någon som öppnar dörren till det första jobbet, att vara en samhällsbyggare som bryr sig samt att kunna samarbeta över sektorer och ha ett brett nätverk lyftes fram som viktiga steg på vägen mot ökad sysselsättning.

Per Anders Hillgren

Han designar arenor för samhällsförändring

Per-Anders Hillgren är interaktionsdesigner och sedan några år knuten till Mötesplats Social Innovation, med sin forskar-hemvist på Malmö högskola. Fredag den 25 september håller han en docentföreläsning, där han blickar tillbaka på den forskning han bedrivit de senaste åren. Mycket kretsar kring det som kallas Living Labs och participatorisk design, allt i skärningspunkten mellan olika branscher och sektorer.