Finansiera din sociala innovation!

Är ni ett företag eller en ideell organisation och har en ny, smart lösning – med potential att bli finansiellt hållbar – som skapar positiva samhällseffekter? Då kan ni söka finansiering hos Vinnova för att utveckla en social innovation och testa lösningen i en relevant användarmiljö. Informationsträffar arrangeras i Malmö, Göteborg, Umeå och Stockholm i december. Anmäl dig nu!

Bättre dialog och fler mötesplatser efterlyses

Mötesplats Social Innovation (MSI) har genomfört en intervjuundersökning med 18 större företag om CSR- och hållbarhetsfrågor. I undersökningen efterlyser företagen bland annat en bättre dialog med den offentliga sektorn samt fler mötesplatser för diskussioner om hållbart företagande. Detta var några av de frågor som diskuterades när näringsminister Annie Lööf och MSI bjöd in till ett rundabordssamtal den 9 oktober på Rosenbad i Stockholm.