Nominera till #100socinn

Är det du gör egentligen en social innovation, fast du aldrig tänkt på det viset? Planerar du att förändra världen med helt nya metoder eller processer? Nominera dig själv och det du gör, eller en social innovation som du känner till och vill lyfta fram lite extra, via vårt online-formulär. Deadline 1 maj, 2017.

Social Innovation Day 1 juni

Bakom alla sociala innovationer står en samhällsentreprenör som vågar tänka annorlunda och gå sin egen väg, trots att den är oprövad. Social Innovation Day handlar om dem – personerna bakom idéerna som utvecklar Skåne till en bra plats för alla, även i framtiden. Möt dem och inspireras av möjligheterna.

Socialt företagande som mötesplats

Sociala företag kan ses som mötesplatser i åtminstone tre bemärkelser. För det första på ett överordnat plan eftersom det sociala företaget oftast samlar resurser, människor, kunskaper, pengar, från samhällets alla tre sektorer: marknaden, den offentliga sektorn och frivilligsektorn. Läs vår senaste gästkrönika av Professor Bengt Johannisson.

SOCIAL FRANCHISING

I Europa har över 10 000 arbete skapats under senaste årtion- det av 63 sociala företag som valt franchising som spridnings- modell. Det är många olika typer av företag; energiproduktion, kultur, utbildning, turism och arbetsintegrerande sociala företag.