Vårt team

Kansliet

 

Hanna SigsjöHanna högupplöst
Verksamhetsledare
Mobil: 070-965 54 33

Hanna Sigsjö har sedan 2000 drivit och utvecklat sektorsövergripande innovationsarbete i gränslandet mellan akademi, privat, offentlig och ideell verksamhet. Hon har flerårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete där många parter är engagerade och har ett brett kontaktnät i Sverige och internationellt.

Hon har varit ansvarig för Venture Cup Öresund, jobbat som affärsutvecklare på Teknopol och på Minc samt varit ansvarig för Connects verksamhet i Malmö. Hon har varit koordinator för entreprenörskap och social innovation vid Malmö högskola, utvecklat kurser i entreprenörskap och mentorprogram för entreprenörer.

Erika Augustinsson
Ansvarig kommunikation och policy
Mobil: 072-526 40 09

Erika Augustinsson har arbetat med social innovation och samhälls-entreprenörskap sedan 2004, bland annat på tankesmedjan
Global Utmaning och vid KK-stiftelsens program för samhällsentreprenörskap. Hon är författare till boken Tjäna pengar och rädda världen som kom ut 2009 och har skrivit och rapporterat om social innovation och samhällsentreprenörskap för bl.a. Veckans Affärer och Metro.

På MSI arbetar hon bland annat med strategier för policy, innehåll och kommunikation, samt med omvärldsanalys kring politiken för social innovation och samhällsentreprenörskap. Hon har varit med i EU:s expertgrupp GECES för utvecklingen av metoder för resultatmätning samt driver arbetet med resultatmätning på MSI. Erika har även uppdrag som expertutvärderare för forskningsansökningar med tema social innovation inom EU:s ramprogram och Horizon.

Erika representerar MSI i SIX Global Council, SIX Nordic, SOCAP nätverket samt i ett nationellt nätverk av aktörer som främjar samhällsentreprenörskap i Sverige.

 

AngelicaT_20140327_0087Marie-Louise Lövgren
Ansvarig forskning och utbildning
Mobil: 070-618 64 81

Marie-Louise Lövgren har studerat juridik med inriktning på CSR och mänskliga rättigheter men har också en mångårig erfarenhet av att jobba med kommunikation för ideella organisationer. Hon var bl a kommunikationschef för scouternas Världsjamboree 2011, en ungdomsevent med 40 000 deltagare från hela världen. Tidigare har hon varit regionchef för entreprenörstävlingen Venture Cup och fick där upp intresset för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap.

På MSI arbetar Marie-Louise som omvärldsbevakare och skribent på området social innovation och samhällsentreprenörskap.

pa_litenPer-Anders Hillgren
Forskare, Designprocesser
Mobil: 070-285 6267 

Per-Anders Hillgren har en doktorsgrad i interaktionsdesign och har specialiserat sig på kollaborativa designprocesser. Han har initierat flera design- och forskningsprojekt och har mer än tio års erfarenhet av samarbeten med en mängd olika aktörer bl.a. ett 40 tal olika näringslivsaktörer, organisationer, föreningar och myndigheter. I samverkan med dessa har han varit med och utforskat hur IKT- och media lösningar kan stödja praktiker inom kultursektorn, inom stadsutveckling samt inom hälso- och sjukvård. Ett exempel på det sistnämnda är KLIV-projektet vilket vann Dagens Medicins stora IT pris 2003 och User Awards 2004.

Per-Anders initierade samt var projektledare för pilotprojektet Malmö Living Lab för Nya Medier 2007-2009 (finnansierat av Vinnova). De senaste åren har han som projektledare och forskare på MEDEA utforskat skärningspunkten mellan social innovation, living labs och kollaborativ design. Hans roll inom MSI är att bygga upp och ansvara för fokusområdet designprocesser.

 

Anna Landeborg

Anna Landeborg
Projektledare
Tel: 040-66 58164

Anna Landeborg kommer från näringslivet med bred erfarenhet från några olika branscher i roller som projektledare, produktchef och key account manager. Hon har även drivit egen konsultverksamhet inom språk och kommunikation. De senaste 10 åren har Anna jobbat med lärande, konceptutveckling och förändringsledning på EFL vid Ekonomihögskolan i Lund och Celemi International, och hon är utbildad handledare och Future Café-animatör. Hennes specialitet är projekt inom organisationsutveckling, att pedagogiskt tydliggöra och konkretisera komplexa budskap i syfte att ge insikter som bidrar till ett ändrat beteende – dvs att lotsa människor att gå från ord till handling.

På MSI leder och driver Anna stora projekt inom social innovation såsom till exempel Social Innovation Summit – Sveriges årliga mötesplats för social innovation, och samverkansprojektet Social Innovation Skåne.

 

AngelicaT_20140129_0158Rebecca Allen Lamptey (ledig)
Redaktör, kommunikation och sociala medier

Rebecca Allen Lamptey har mångårig erfarenhet av att arbeta med samhällsentreprenörskap, bl.a. som projektledare för Thailands-utbytet med tema ”Hållbart Entreprenörskap” hos Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte, SE Forum och översättning av Muhammad Yunus bok ”Socialt Företagande” till svenska. Som journalist och fotograf har hon bl.a. ställt ut bilder från ett ungdoms-fängelse i Sydafrika på Kulturhuset i Stockholm, skrivit för tidningen Omvärlden och Veckans Affärer, samt utvecklat ett särskilt intresse för sociala medier. Rebecca har arbetat med ungdomsfrågor på Fryshuset i Stockholm, samt bott och jobbat i Sydafrika, Israel, Thailand och USA. Hennes professionella fokus är samhällsentreprenörskap, ungt entreprenörskap, sociala frågor samt biståndsfrågor.

På MSI arbetar Rebecca som redaktör och kommunikationsansvarig med ansvar för MSI webb-utveckling, hemsida, facebook och twitter, samt omvärldsbevakning av social innovation och samhällsentreprenörskap. Hon ansvarar för event som MSI arrangerar i Stockholm.

 

 


Styrgruppen för Mötesplats Social Innovation

 

Charlotte Ahlgren MoritzCharlotte Ahlgren Moritz
Ordförande Mötesplats Social Innovation
Pro Vice-Chancellor, Malmö University

Charlotte Ahlgren Moritz is Pro Vice-Chancellor at Malmö University and responsible for collaborations with private and public sectors. Charlotte has 20 years experience from the private sector mainly in medical technology and ICT. She has a broad experience from different executive positions in finances, marketing, business development and general management and she has worked both in Sweden, Denmark and Finland.

Since 2003 she has worked in triple helix oriented organisations. As the CEO of Medeon Science Park, Sweden she has been involved with issues such as innovation, tech transfer and start-ups and as the Executive Vice President of MVA, Denmark, she developed and implemented an international network for life science organisations. Charlotte is a board member of several organisations focusing on innovation and growth and she chairs Forum for Social Innovation Sweden since 2014. She holds a degree in Business Administration from Lund University.

Maja-Frankel-web

Maja Frankel
Ashoka Skandinavien

Maja Frankel är social entreprenör och har grundat en rad olika sociala företag och initiativ inom samhällsförändring; bland annat Frankel & Friends – samhällsförändrande konsulter, det sociala demokrati företaget Framtidsboxen mm. Maja har en kandidatexamen i global utveckling och är utbildad vid kaospiloterna och har lång erfarenhet av processledning, inflytande och demokratiprocesser och har verkat som föreläsare och utbildare inom fältet i över femton år. Hon har lång erfarenhet av styrelsearbete i civila samhällets organisationer, bland annat har hon varit v.ordförande i svenska UNICEFs styrelse, ledamot i Social Entrepreneurship Forums styrelse och stiftelsen Ekskäret.

Maja har också bland annat arbetat som ungdomsambassadör på svenska Unicef och skrivit boken ”Vår förbannade rätt”. Sedan 2012 är Maja Skandinavien-chef för Ashoka som är världens ledande organisation för socialt entreprenörskap.

Elisabeth Bengtsson liten bildElisabeth Bengtsson
Region Skåne

Elisabeth Bengtsson. Folkhälsochef i Region Skåne sedan 2011. Elisabeth har tidigare under många år varit verksam i Helsingborgs stad och ansvarade där för kommunstyrelsens avdelning för ”Hållbar utveckling”. I 17 år har Elisabeth varit involverad i WHO European Healthy Cities Network och knuten till WHO’s Europa kontor i Köpenhamn. Elisabeth har under 2000-talet varit styrelsemedlem i det dåvarande svenska Forskningsrådet för Arbetsliv och Socialvetenskap (FAS).

Som chef för Region Skånes enhet för Folkhälsa och social hållbarhet är Elisabeth idag engagerad i utvecklingen av det regionala folkhälsoarbetet med särskilt fokus på jämlik hälsa och social hållbarhet.

Martin Bramsved, Prové AB
Birgitta Vilén Johansson, Malmö stad
Pär Larshans, Ragn-Sells
Åsa Skogström-Feldt, Hungerprojektet

 

Våra rådgivare

 

Camilla Backström, finansiering och effektmätning Camilla Backström

Camilla has previously worked for MSI, as head of social finance. She has long experience from both business and civil society. As CEO of Charity Rating, a donor/funder interest organization, she worked with donor developing/donor strategies as well as measuring and evaluating social impact. Prior to Charity Rating, Camilla was head of CSR at TeliaSonera Corporation.

Camilla holds in-depth experience from business development, communication, market analysis and branding at corporations like Associates, Monarch Life, AT&T, Kinnevik, Telenor and Telia. Camilla has also worked in the non-profit sector in New York with strategic development, prospecting, evaluation and sponsor strategies at the United Negro College Fund (UNCF) and at the American University in Cairo (AUC).

Camilla was part of the European Venture Philanthropy Association (EVPA) expertgroup that provided in-put to the develoment of The EVPA Handbook on Impact Measurement. Previously on the board of directors at the The Swedish Sports Organization for the Disabled and The Swedish Paralympic Committee (SHIF/SPK). Holds a Degree in Business and Economics from the University of San Francisco.

Åsa Minoz, rådgivare innovation, policy och kollaborativ ekonomiÅsa Minoz

Åsa Minoz driver företaget ModigMinoz tillsammans med kollegan Sara Modig. Hennes passion är att arbeta med människors kraft och potential att bidra till innovation för ett hållbart globalt samhälle. Som expert inom innovationspolitik, har Åsa mångårig erfarenhet från bland annat från Regeringskansliet och VINNOVA. Åsa har, under två olika regeringar, tillsammans med kollegan Sara haft ledande roller som opolitisk tjänsteman i arbetet med Sveriges nationella innovationsstrategi. Nu spänner Åsas uppdrag och initiativ över fältet innovation och samhällsutveckling från policy till praktik med ett brett kontaktnät nationellt och internationellt.

En stor del av hennes arbete handlar om att processtöd till sektorsövergripande partnerskap inom olika områden från samhällsbyggnad till besöksnäring. Hon anlitas som expert, rådgivare, talare och skribent och har gedigen kompetens inom facilitering och workshopledning. Åsa har i olika roller varit knuten till Mötesplats social innovation sedan 2013. Hon har gedigen kompetens inom social innovation och samhällsentreprenörskap med specialistområden som design för social innovation, social finansiering och kollaborativ ekonomi.