Team

Camilla BackströmAngelicaT_20140129_0362
Ansvarig Finansiering och effektmätning
Mobil: 072-504 90 07

Long experience from both business and civil society. As CEO of Charity Rating, a donor/funder interest organization, she worked with donor developing/donor strategies as well as measuring and evaluating social impact. Prior to Charity Rating, Camilla was head of CSR at TeliaSonera Corporation.

Camilla holds in-depth experience from business development, communication, market analysis and branding at corporations like Associates, Monarch Life, AT&T, Kinnevik, Telenor and Telia. Camilla has also worked in the non-profit sector in New York with strategic development, prospecting, evaluation and sponsor strategies at the United Negro College Fund (UNCF) and at the American University in Cairo (AUC).

Camilla was part of the European Venture Philanthropy Association (EVPA) expertgroup that provided in-put to the develoment of The EVPA Handbook on Impact Measurement. Previously on the board of directors at the The Swedish Sports Organization for the Disabled and The Swedish Paralympic Committee (SHIF/SPK). Holds a Degree in Business and Economics from the University of San Francisco.

Erika Augustinsson
Ansvarig kommunikation och policy
Mobil: 072-526 40 09

Erika Augustinsson har arbetat med social innovation och samhälls-entreprenörskap sedan 2004, bland annat på tankesmedjan Global Utmaning och vid KK-stiftelsens program för samhällsentreprenör-skap. Hon är författare till boken Tjäna pengar och rädda världen som kom ut 2009 och har skrivit och rapporterat om social innovation och samhällsentreprenörskap för bl.a. Veckans Affärer och Metro.

På MSI arbetar hon bland annat med strategier för innehåll och kommunikation, samt med omvärldsanalys kring politiken för social innovation och samhällsentreprenörskap. Hon sitter med i EU:s expertgrupp GECES för utvecklingen av metoder för resultatmätning samt driver arbetet med resultatmätning på MSI. Erika har även uppdrag som expertutvärderare för forskningsansökningar med tema social innovation inom EU:s ramprogram och Horizon.

Hanna Sigsjö
Verksamhetsledare
Mobil: 070-965 54 33

Hanna Sigsjö har sedan 2000 drivit och utvecklat sektorsövergripande innovationsarbete i gränslandet mellan akademi, privat, offentlig och ideell verksamhet. Hon har flerårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete där många parter är engagerade och har ett brett kontaktnät i Sverige och internationellt.

Hon har varit ansvarig för Venture Cup Öresund, jobbat som affärsutvecklare på Teknopol och på Minc samt varit ansvarig för Connects verksamhet i Malmö. Hon har varit koordinator för entreprenörskap och social innovation vid Malmö högskola, utvecklat kurser i entreprenörskap och mentorprogram för entreprenörer.

Jan de Man Lapidoth
Projektledare
Mobil: 073-331 22 22

Jan de Man Lapidoth är en praktiskt orienterad strateg med omfattande erfarenhet av utvecklings- och innovationsarbete, både på operativ nivå och på ledningsnivå. Han uppmärksammade tidigt socialt entreprenörskap och har verkat i skärningspunkten mellan affärsnytta och samhällsnytta i närmare 20 år. Jan har startat ett flertal verksamheter och har som rådgivare eller partner arbetat nära många duktiga entreprenörer. Han har som konsult och rådgivare lång erfarenhet av innovationsarbete i politiskt styrda organisationer.

På MSI projektleder Jan konferensen Social Innovation Summit och deltar i arbetet i området Affär och Samhällsnytta. Social Innovation Summit genomförs 24-25 november 2015 i Malmö, i samarbete med ett flertal aktörer. Jan är baserad i Stockholm och har tidigare även ingått i MSI:s styrgrupp.

Louisa Szücs Johansson
Projektledare Design
Webbredaktör & sociala medier
Mobil: 070-331 22 81

Louisa Szücs Johansson har en mastersexamen i design och har ett särskilt intresse för vilken roll designprocesser kan spela i skapandet av ett hållbart samhälle. Louisa har bland annat arbetat med projekt i den offentliga sektorn och utforskat hur design kan bidra till sociala innovationer inom äldreomsorgen. Som designer har hon också deltagit i flera internationella utvecklingsprojekt kring hållbar stadsutveckling.

På MSI arbetar hon med fokusområdet design och har under 2014 arbetat med en förstudie om designlabb för samhälls- och policyutveckling. Ett arbete som hon under 2015 arbetar vidare med. Louisa arbetar dessutom som webbredaktör med ansvar för MSIs webbutveckling, hemsida och sociala medier och representerar MSI i SIX Nordic.

AngelicaT_20140327_0087Marie-Louise Lövgren
Omvärldsbevakare och skribent
Mobil: 070-618 64 81

Marie-Louise Lövgren har studerat juridik med inriktning på CSR och mänskliga rättigheter men har också en mångårig erfarenhet av att jobba med kommunikation för ideella organisationer. Hon var bl a kommunikationschef för scouternas Världsjamboree 2011, en ungdomsevent med 40 000 deltagare från hela världen. Tidigare har hon varit regionchef för entreprenörstävlingen Venture Cup och fick där upp intresset för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap.

På MSI arbetar Marie-Louise som omvärldsbevakare och skribent på området social innovation och samhällsentreprenörskap.

pa_litenPer-Anders Hillgren
Forskare, Designprocesser
Mobil: 070-285 6267 

Per-Anders Hillgren har en doktorsgrad i interaktionsdesign och har specialiserat sig på kollaborativa designprocesser. Han har initierat flera design- och forskningsprojekt och har mer än tio års erfarenhet av samarbeten med en mängd olika aktörer bl.a. ett 40 tal olika näringslivsaktörer, organisationer, föreningar och myndigheter. I samverkan med dessa har han varit med och utforskat hur IKT- och media lösningar kan stödja praktiker inom kultursektorn, inom stadsutveckling samt inom hälso- och sjukvård. Ett exempel på det sistnämnda är KLIV-projektet vilket vann Dagens Medicins stora IT pris 2003 och User Awards 2004.

Per-Anders initierade samt var projektledare för pilotprojektet Malmö Living Lab för Nya Medier 2007-2009 (finnansierat av Vinnova). De senaste åren har han som projektledare och forskare på MEDEA utforskat skärningspunkten mellan social innovation, living labs och kollaborativ design. Hans roll inom MSI är att bygga upp och ansvara för fokusområdet designprocesser.

Rebecca Allen Lamptey
Redaktör, kommunikation och sociala medier

Rebecca Allen Lamptey har mångårig erfarenhet av att arbeta med samhällsentreprenörskap, bl.a. som projektledare för Thailands-utbytet med tema ”Hållbart Entreprenörskap” hos Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte, SE Forum och översättning av Muhammad Yunus bok ”Socialt Företagande” till svenska. Som journalist och fotograf har hon bl.a. ställt ut bilder från ett ungdoms-fängelse i Sydafrika på Kulturhuset i Stockholm, skrivit för tidningen Omvärlden och Veckans Affärer, samt utvecklat ett särskilt intresse för sociala medier. Rebecca har arbetat med ungdomsfrågor på Fryshuset i Stockholm, samt bott och jobbat i Sydafrika, Israel, Thailand och USA. Hennes professionella fokus är samhällsentreprenörskap, ungt entreprenörskap, sociala frågor samt biståndsfrågor.

På MSI arbetar Rebecca som redaktör och kommunikationsansvarig med ansvar för MSI webb-utveckling, hemsida, facebook och twitter, samt omvärldsbevakning av social innovation och samhällsentreprenörskap. Hon ansvarar för event som MSI arrangerar i Stockholm och representerar MSI i SIX Global Council, SIX Nordic, SOCAP nätverket samt i ett nationellt nätverk av aktörer som främjar samhällsentreprenörskap i Sverige.

 

Styrgruppen för Mötesplats Social Innovation

Charlotte Ahlgren MoritzOrdförande Mötesplats Social Innovation
Birgitta Vilén Johansson, Malmö stad
Elisabeth Bengtsson, Region Skåne
Jan Sturesson, PWC
Maja Frankel, Ashoka Skandinavien
Martin Bramsved, Volvo Lastvagnar
Pelle Ehn, Malmö högskola
Pär Larshans, Max Hamburgare
Pär Wiktorsson, RFSL
Åsa Burman, Ashoka
Åsa Minoz, ModigMinoz
Åsa Skogström-Feldt, Hungerprojektet