Team

Hanna högupplöstHanna Sigsjö
Verksamhetsledare
Mobil: 070-965 54 33

Hanna Sigsjö har sedan 2000 drivit och utvecklat sektorsövergripande innovationsarbete i gränslandet mellan akademi, privat, offentlig och ideell verksamhet. Hon har flerårig erfarenhet av att leda utvecklingsarbete där många parter är engagerade och har ett brett kontaktnät i Sverige och internationellt.

Hon har varit ansvarig för Venture Cup Öresund, jobbat som affärsutvecklare på Teknopol och på Minc samt varit ansvarig för Connects verksamhet i Malmö. Hon har varit koordinator för entreprenörskap och social innovation vid Malmö högskola, utvecklat kurser i entreprenörskap och mentorprogram för entreprenörer.

 

Camilla BackströmAngelicaT_20140129_0362
Senior Advisor
Mobil: 070-659 50 55

Long experience from both business and civil society. As CEO of Charity Rating, a donor/funder interest organization, she worked with donor developing/donor strategies as well as measuring and evaluating social impact. Prior to Charity Rating, Camilla was head of CSR at TeliaSonera Corporation.

Camilla holds in-depth experience from business development, communication, market analysis and branding at corporations like Associates, Monarch Life, AT&T, Kinnevik, Telenor and Telia. Camilla has also worked in the non-profit sector in New York with strategic development, prospecting, evaluation and sponsor strategies at the United Negro College Fund (UNCF) and at the American University in Cairo (AUC).

Camilla was part of the European Venture Philanthropy Association (EVPA) expertgroup that provided in-put to the develoment of The EVPA Handbook on Impact Measurement. Previously on the board of directors at the The Swedish Sports Organization for the Disabled and The Swedish Paralympic Committee (SHIF/SPK). Holds a Degree in Business and Economics from the University of San Francisco.

 

pa_litenPer-Anders Hillgren
Forskare, Designprocesser
Mobil: 070-285 6267 

Per-Anders Hillgren har en doktorsgrad i interaktionsdesign och har specialiserat sig på kollaborativa designprocesser. Han har initierat flera design- och forskningsprojekt och har mer än tio års erfarenhet av samarbeten med en mängd olika aktörer bl.a. ett 40 tal olika näringslivsaktörer, organisationer, föreningar och myndigheter. I samverkan med dessa har han varit med och utforskat hur IKT- och media lösningar kan stödja praktiker inom kultursektorn, inom stadsutveckling samt inom hälso- och sjukvård. Ett exempel på det sistnämnda är KLIV-projektet vilket vann Dagens Medicins stora IT pris 2003 och User Awards 2004.

Per-Anders initierade samt var projektledare för pilotprojektet Malmö Living Lab för Nya Medier 2007-2009 (finnansierat av Vinnova). De senaste åren har han som projektledare och forskare på MEDEA utforskat skärningspunkten mellan social innovation, living labs och kollaborativ design. Hans roll inom MSI är att bygga upp och ansvara för fokusområdet designprocesser.

 

Louisa högupplöstLouisa Szücs Johansson
Designprocesser
Mobil: 070-331 22 81

Louisa har en masters examen i design från Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet och en kandidatexamen i produktdesign från Malmö högskola och har specialiserat sig på hållbar design. Hon har ett särskilt intresse för vilken roll design kan spela i skapandet av nya lösningar som tjänar samhällets utmaningar. Louisa har bland annat arbetat med projekt i den offentliga sektorn för att utforska hur design kan bidra till att utveckla sociala innovationer inom äldreomsorgen.

På MSI arbetar hon med fokusområdet designprocesser för social innovation och med en förstudie där syftet är att etablera ett designlabb som använder designmetoder för att utveckla nya lösningar på samhällsutmaningar.

 

 

AngelicaT_20140327_0045Marie-Louise Lövgren (föräldraledig)
Redaktör, kommunikation och sociala medier
Mobil: 070-618 64 81

Marie-Louise Lövgren har studerat juridik med inriktning på CSR och mänskliga rättigheter men har också en mångårig erfarenhet av att jobba med kommunikation för ideella organisationer. Hon var bl a kommunikationschef för scouternas Världsjamboree 2011, en ungdomsevent med 40 000 deltagare från hela världen. Tidigare har hon varit regionchef för entreprenörstävlingen Venture Cup och fick där upp intresset för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap.

På MSI arbetar Marie-Louise som redaktör och kommunikationsansvarig med ansvar för MSI webb-utveckling, hemsida, facebook och twitter, samt omvärldsbevakning av social innovation och samhällsentreprenörskap. Hon ansvarar för event som MSI arrangerar i Stockholm och representerar MSI i SIX NordicSOCAP nätverket samt i ett nationellt nätverk av aktörer som främjar samhällsentreprenörskap i Sverige.

 

AngelicaT_20140129_0158Rebecca Allen Lamptey (föräldraledig)
Redaktör, kommunikation och sociala medier

Rebecca Allen Lamptey har mångårig erfarenhet av att arbeta med samhällsentreprenörskap, bl.a. som projektledare för Thailands-utbytet med tema ”Hållbart Entreprenörskap” hos Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte, SE Forum och översättning av Muhammad Yunus bok ”Socialt Företagande” till svenska. Som journalist och fotograf har hon bl.a. ställt ut bilder från ett ungdoms-fängelse i Sydafrika på Kulturhuset i Stockholm, skrivit för tidningen Omvärlden och Veckans Affärer, samt utvecklat ett särskilt intresse för sociala medier. Rebecca har arbetat med ungdomsfrågor på Fryshuset i Stockholm, samt bott och jobbat i Sydafrika, Israel, Thailand och USA. Hennes professionella fokus är samhällsentreprenörskap, ungt entreprenörskap, sociala frågor samt biståndsfrågor.

På MSI arbetar Rebecca som redaktör och kommunikationsansvarig med ansvar för MSI webb-utveckling, hemsida, facebook och twitter, samt omvärldsbevakning av social innovation och samhällsentreprenörskap. Hon ansvarar för event som MSI arrangerar i Stockholm och representerar MSI i SIX Global Council, SIX Nordic, SOCAP nätverket samt i ett nationellt nätverk av aktörer som främjar samhällsentreprenörskap i Sverige.

 

Erika AugustinssonErika högupplöst
Strategi, policy och omvärldsanalys
Mobil: 072-526 4009

Erika Augustinsson har arbetat med social innovation och samhälls-entreprenörskap sedan 2004, bland annat på tankesmedjan Global Utmaning och vid KK-stiftelsens program för samhällsentreprenör-skap. Hon är författare till boken Tjäna pengar och rädda världen som kom ut 2009 och har skrivit och rapporterat om social innova-tion och samhällsentreprenörskap för bl.a. Veckans Affärer och Metro.

På MSI arbetar hon bland annat med strategier för innehåll och kommunikation, samt med omvärldsanalys kring politiken för social innovation och samhällsentreprenörskap. Hon sitter med i EU:s expertgrupp GECES för utvecklingen av metoder för resultatmätning samt driver arbetet med resultatmätning på MSI. Erika har även uppdrag som expertutvärderare för forskningsansökningar med tema social innovation inom EU:s ramprogram och Horizon.

 

Styrgruppen för Mötesplats Social Innovation


Charlotte Ahlgren Moritz, Ordförande Mötesplats Social Innovation
Jan Sturesson, PWC
Åsa Minoz, ModigMinoz
Åsa Burman, Ashoka
Pär Wiktorsson, Reach for Change
Jan de Man Lapidoth, Innovation Unit Skandinavien
Pär Larshans, Max Hamburgare
Maja Frankel, Ashoka Skandinavien
Pelle Ehn, Malmö högskola
Elisabeth Bengtsson, Region Skåne
Martin Bramsved, Volvo Lastvagnar
Åsa Skogström-Feldt, The Hunger project