PwC

”Vi vill gärna vara med och minska mellanrummen mellan Mötesplatsens olika aktörer. Att delta i Mötesplatsens arbete handlar också om trovärdighet gentemot våra egna kunder; i detta forum kan vi öka vår egen kompetens och komma närmare forskningen. Vi vill försöka se vad som väntar runt hörnet för att bättre kunna förutse våra kunders framtida utmaningar”, säger Eva Lidmark på PwC i Malmö.

PwC:s kunder finns såväl inom näringsliv som inom offentlig och ideell sektor, det vill säga just de sektorer som ingår i Mötesplatsen för sociala innovationer och samhällsentreprenörskap. Riktlinjerna för Mötesplatsen och för PwC:s verksamheter stämmer också i många fall väl överens, varför valet att delta var enkelt, menar Eva Lidmark. Här gavs möjlighet att omsätta företagets vision i praktisk handling.

”Vi lever i en tid där människor drivs av att vilja påverka samhällsutvecklingen. Att möta morgondagens utmaningar med gårdagens lösningar är inte en framkomlig väg för utveckling av ett hållbart samhälle. Det ger utrymme för samhällsentreprenörer som drivs av att göra gott utan att ge avkall på att tjäna pengar, säger Eva och förklarar vidare hur PwC kan komma in i bilden:

”I dag skapas det många alternativa lösningar utanför offentlig sektor som kommuner och landsting måste ta ställning till. Här är vår roll att försöka få politiker och tjänstemän att förhålla sig till och förstå den utveckling vi är mitt i. Det gäller också att förstå begrepp som social innovation och samhällsentreprenörskap: hur de manifesteras i praktiken och vad de innebär för politisk styrning och organisationernas uppbyggnad.”

PwC har ett rådgivande uppdrag och anser sig ha mycket att vinna på ett fortsatt aktivt samarbete med högskole- och universitetsvärlden, något Eva Lidmark ser fram emot.

”Det bästa med Mötesplatsen är just att det handlar om samproduktion, att vi gör detta tillsammans. Jag ser det som en slags verkstad där var och en kavlar upp ärmarna. Vi samarbetar aktivt utifrån en tanke och en given strategi. Det handlar inte om att alla ska bli allkonstnärer, utan att vi representanter från de olika sektorerna ska samarbeta och hitta gemensamma lösningar och exempel.”

pwc.jpg

 

Eva Lidmark är rådgivare för offentlig sektor på företaget PwC, på deras Malmökontor. PwC:s vision säger att företaget vill medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende.

PwC är sedan 2004 involverade i ett samarbete med niondeklasser på Rosengårdsskolan i Malmö. De är också, sedan 2004, representerade i styrelsen för MINE (Etnisk mångfald i näringslivet) och engagerade i två olika utbildningsprojekt i Indien – ”Lust for life”. Fokus för stödet är lärande och utbildning för att skapa möjlighet för utsatta grupper att genom kunskap förbättra sin framtid.

 

Skrivet av Lotta Solding