Malmö Högskola

”De senaste två åren har Skåne och Sverige profilerat sig internationellt som en nod för utvecklingen av social innovation. Det är det arbetet vi fortsätter med nu, tillsammans med ytterligare intressenter. Mötesplatsen är också klart tillväxtorienterad. Det är hållbart viktigt att kunna försörja sig på tjänster inom social innovation.”

Det säger Eva Engquist på Malmö högskola, som tillsammans med Region Skåne, med start hösten 2012,  finansierar driften av Mötesplats Social Innovation. Syftet är att fortsätta det nödvändiga arbetet med kunskapsutveckling på området och att verka som en samlande nod för de många initiativ som finns idag inom social innovation.

”Social innovation är ett viktigt område för att det finns så många behov som inte är tillgodosedda inom den sociala sektorn. Här vill vi utveckla nya tjänster”, säger Eva.

Eva Engquist anser att Malmö högskola har en bra plattform och bra förutsättningar för att driva Mötesplatsen för social innovation och samhällsentreprenörskap. Inom högskolan arbetar idag ett antal personer med frågor och projekt som berörs av dessa frågor, verksamma inom ämnen som: breddad rekrytering, integration, migration, mångkultur, hälsa, nya medier, stadsutveckling och ledarskap. Högskolan samarbetar i flera projekt med framför allt Malmö stad och Region Skåne.

”Via mötesplatsen hoppas vi föra ihop kunskap både inom och utanför Malmö högskola. Vi behöver arbeta mer systematiskt med de här frågorna och vi behöver skala upp och arbeta mer affärsmässigt. Vi måste hitta nya modeller för sociala innovationer och framför allt hitta bra finansieringsformer, säger Eva Engquist och avslutar:

”Mötesplatsens frågor är i högsta grad aktuella inom EU, som i sitt blivande åttonde ramprogram nämner bland annat miljö, energi, hälsa, migration, äldrevård och utbildning som framtida utmaningar.”

 

logga_mah.jpg

Eva Engquist är vice rektor på Malmö högskola med ansvar för högskolans samverkan. Hon är ordförande i styrgruppen för Mötesplats Social Innovation, där Malmö högskola har huvudansvaret och driver verksamheten tillsammans med Region Skåne.

 

Skrivet av Lotta Solding