Partners

Mötesplats Social Innovation är en tvärsektoriell plattform med ett stort
antal intressenter. Här berättar de om varför de samarbetar med oss…

 

logga_mah.jpg

Vi vill dra nytta av varandras erfarenheter”.

Det säger Eva Engquist vice rektor vid Malmö högskola och ordförande i styrgruppen för Mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap.
Läs mer…

 

 

 

malm_stad.jpg
Ett bra forum för att se vad som händer inom området” säger
Bjarne Stenquist, från Malmö stad.
Läs mer…

 

 

hsb_logo_devis_bla_rgb.jpg

 


”Innovationer flyttar mänskligheten framåt och sociala innovationer gör världen lite bättre”. Det säger Boel Lagerwall, marknadschef på HSB Malmö. Läs mer…

 

 

reg_skne_logga.jpg

 

Jag tror att vi är inne i ett slags paradigmskifte just nu. Vi har öppnat dammluckorna och det är mycket som strömmar fram. Samhällsentreprenörskap är en världsrörelse som involverar många människor”. Det säger Ulf Kyrling, näringslivsutvecklare på Region Skåne.

Läs mer…

 

pwc.jpg

 

Vi vill försöka se vad som väntar runt hörnet för att bättre kunna förutse våra kunders framtida utmaningar”, säger Eva Lidmark på PwC i Malmö. Läs mer…

 

 

barista-logga_gron.jpg

”I dag är det ok att vara god och samtidigt tjäna pengar. Om vi på Barista på sikt kan visa att det går att tjäna pengar, så kommer andra att följa efter”. Det säger Björn Almér, grundare av Barista Fair Trade Coffee. Läs mer…

 

 

skane_stadsmission_word.jpg

”Samarbete ökar möjligheten för att hitta nya lösningar.” Det är därför som Skåne Stadsmission är en av Mötesplatsens intressenter. Läs mer…

 

 

pfc_logo__100m.jpg

Vi behöver nya affärs- och finansieringsmodeller!” Det säger Sara Damber, VD för Playing for Change, en av våra intressenter. Läs mer…

 

 

scandic205x88.jpg

”Vi vill vara med och påverka och få saker att hända” Det är är bland annat därför som Scandic North är med i Mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap.
Läs mer…

 

ovikebolaget_logga.jpg

”Jag hoppas på samverkan och delade erfarenheter” säger Marcus Byman på AB Ovikenbolaget Invest. Läs mer ...

 


coompanion.jpg
”Jag tror att vi kommer att se ett ökat medborgarengagemang”. Det säger Katarina Lindgren på  Coompanion Kooperativ Utveckling Jämtlands län. Läs mer…

 


coompanion_skane.jpg

”Många unga tänker mer hållbart.” Det säger Olof Eriksson på Coompanion Skåne. Läs mer…

 

csr_logo_rgb.jpg”Mötesplatsen kan ge samhällsnytta.” Det säger Helena Kurki på CSR Factory. Läs mer…

 

 

 

120px-ibm_logo.jpg

”Istället för stuprör måste vi bygga hängrännor!” IBM är det senaste tillskottet i Mötesplatsens intressentgrupp. Läs mer…

 

 

tvbolagetlogo_tif_till_web_.jpg

”Via Mötesplatsen vill vi medverka till att göra skillnad och påverka samhällsutvecklingen” säger Per Åsling från Trångsviksbolaget. Läs mer…

 

De nya sanningarna bygger vi tillsammans, menar Ingemar Holm vid Malmö företagsgrupper. Läs mer…

 

 

 

Ytterligare intressenter är Näringslivsmentorer, Näsbygdens Utveckling AB.

 

Tack också till…

 

…som skapat vår hemsida.

 

 


…för gratis nyhetsbrevsutskick.