Partners

Mötesplats Social Innovation är en tvärsektoriell plattform med ett stort
antal intressenter. Här berättar de om varför de samarbetar med oss…

 

logga_mah.jpg

Vi vill dra nytta av varandras erfarenheter”.

Det säger Eva Engquist vice rektor vid Malmö högskola och ordförande i styrgruppen för Mötesplats för social innovation och samhällsentreprenörskap.
Läs mer…

 

 

 

malm_stad.jpg
Ett bra forum för att se vad som händer inom området” säger Bjarne Stenquist, från Malmö stad.
Läs mer…

 

 

 

 

reg_skne_logga.jpg

 

Jag tror att vi är inne i ett slags paradigmskifte just nu. Vi har öppnat dammluckorna och det är mycket som strömmar fram. Samhällsentreprenörskap är en världsrörelse som involverar många människor”. Det säger Ulf Kyrling, näringslivsutvecklare på Region Skåne.

Läs mer…


coompanion.jpg
”Utvecklingen från 1980-talet visar att yngre generationer allt mer vill lösa samhällsutmaningar och är engagerade i hållbara lösningar”. Det säger Kristina Herngren på  Coompanion. Läs mer..

 

 

Tack också till…

 

…som skapat vår hemsida.

 

 


…för gratis nyhetsbrevsutskick.