Nyheter

Ny rapport om impact investment

Den 1 december lanserade Mötesplats Social Innovation (MSI) rapporten Nya finansieringsformer för social innovation. Läs rapporteringen från lanseringen och ladda ner rapporten.

msi_finansiering_effektmatningPå ett frukostmöte på SEB i Stockholm presenterade MSI:s Camilla Backström rapporten, som följdes av en paneldiskussion. Intresset var stort för såväl ämnet som rapporten, som nu också finns nedladdningsbar.

Morgonen inleddes med att MSI:s nya ordförande Charlotte Ahlgren Moritz kort presenterade sig själv, Malmö högskola (där hon är vicerektor), MSI och syftet med rapporten. Därefter lämnade hon över ordet till rapportförfattaren Camilla Backström.

– Mötesplats Social Innovation arbetar för att utveckla social innovation, så att det ska kunna bli ett styrkeområde för Sverige. Här är finansieringsfrågan en mycket viktig del. Med rapporten hoppas vi nå ut bredare, sprida kunskap och skapa en dialog kring området, sa Camilla Backström.

Camilla berättade hur hon under det gångna året rest runt och besökt visionärer och aktörer inom impact investment i England, Frankrike, USA och Kanada. Dessa fyra anses vara bland de länder som ligger i framkant inom området och rapporten ger en nulägesbeskrivning av vart de står dag.

Dessutom beskrivs två gränsöverskridande samarbeten: Social Business Initiative inom EU och G8 Social Impact Investment Task Force. Vad impact investment är samt varför det är viktigt berörs också i rapporten, som avslutas med nio lärdomar från de fyra länderna.

Mätbar samhällseffekt
– Enkelt uttryckt kan man säga att impact investment är investeringar som görs med en intention att skapa en mätbar samhällseffekt kombinerat med en finansiell avkastning. Det handlar om att sammanföra det bästa ur två världar, där välgörenhet och filantropi är den ena ytterligheten och investeringar som syftar till maximal avkastning är den andra, sa Camilla Backström och fortsatte:

– Nu hoppas vi på att kunna hämta hem delar av de lärdomar som går att dra från länderna jag tittat på, för att se hur de kan användas i Sverige.

Något som förenar de fyra länderna är att de arbetat outtröttligt med kunskapsspridning inom området. Tidskrävande, men nödvändigt för att flytta fram positionerna. De fyra länderna har alla haft väl förankrade arbetsgrupper, på nationell nivå, och regeringar som pekat ut området som prioriterat.

– Länderna som beskrivs i rapporten har gjort en nationell kartläggning av området. Eftersom marknaden är så fragmenterad är det en nödvändig start. Därefter kan man bilda sig en uppfattning om nuläget och skapa en strategi. Att satsa på och underlätta för intermediärer är en annan viktig satsning. De fungerar som ”smörjmedel” mellan kapitalet och marknaden och är oerhört viktiga för att marknaden ska ta fart, sa Camilla.

Kort paneldiskussion
Därefter vidtog en kort paneldiskussion med: Laurent Leksell (grundare för Leksell Social Ventures), Anne Holm Ranaleet (IKARE), Thomas Bokström (SKL), Cecilia Widebäck (SEB) och Camilla Backström (MSI). Samtalsledare var Rut Brännvall (Impact Invest Scandinavia).

– Det är roligt att vi nu har en rapport. Den bidrar till kartläggningen av det här området. Men vi har mycket kvar att lära, sa Cecila Widebäck.

– Ja, det är verkligen jättebra och ett bra steg på vägen i att sprida kunskap. Vi har ett stort behov av policyutveckling i Sverige. Jag tror dessutom att vi behöver en större krismedvetenhet, sa Thomas Bokström.

Anne Holm Ranaleet och Laurent Leksell höll med:

– Det sjuder kring de här frågorna i Europa, men det är väldigt tyst på policyområdet i Sverige, sa Anne.

– Vi är långt efter och detta är ett bra avstamp. En viktig fråga är hur vi ska få civilsamhället mer engagerat, sa Laurent.

Kartlägga marknaden

Anne menade också att rapporten går att se som ett smörgåsbord, och att det nu är tid att kartlägga hur marknaden ser ut i Sverige.

– Vi behöver ta reda på vilka som är våra utmaningar och behov och därefter se vilka länder som har lösningar som skulle kunna passa oss, sa hon.

Laurent Leksell, som förestår en av Sveriges första privata impact investment-fonder, sa att deras erfarenhet är att det råder en brist på riskkapital inom impact investment. Bristen på kunskap och erfarenhet av alternativa samhällslösningar är också stor, menade han.

– Vi behöver en ny syn på samverkan. Vi behöver också se över lagen om offentlig upphandling och det behövs stora insatser för att hjälpa entreprenörer. Vi har en lång resa framför oss, men jag är hoppfull och vill via mitt företag bidra till en bättre samhällsutveckling, en bättre dialog och bättre innovationer. Kan vi få lite snurr på detta så hoppas jag att vi därmed kan få lite klös i samhällsutvecklingen, sa han.

Skrapa på ytan
Panelsamtalet, som precis bara skrapade på ytan av rapportens frågor och beskrivningen av denna nya marknad, avslutades med några korta ord från Hanna Sigsjö (verksamhetsledare för MSI).

– Vi vill härmed fortsätta kunskapsspridningen inom området och kommer under 2015 att bjuda in till luncher och samtal. Camilla kommer att resa runt på turné och presentera rapporten och vi hoppas också kunna vara med och initiera en nationell arbetsgrupp för området, där vi kan identifiera de viktigaste frågorna, möjligheterna och hindren som vi står inför. Vi skulle också vilja vara en del av en kartläggning av den svenska marknaden, och hoppas på att få regeringens stöd att utföra detta. Dessutom arrangerar vi nästa höst en konferens om finansieringsformer för social innovation, avslutade hon.

Se lanseringen och paneldiskussionen i efterhand här.

Ladda ner hela rapporten

4 thoughts on “Ny rapport om impact investment”

  1. Hej!
    Försökte ladda ner rapporten men men blev omdirigerad till en sida (Box) som meddelade att filen avlägsnats.

  2. Hej,
    När jag försöker ladda ner rapporten blir jag omdirigerad till MAH Box för inlogg. Måste jag registrera mig och logga in eller har det blivit något fel här?

    tack på förhand!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *