Almedalen, Nyheter

Impact investment gör sitt intåg i Norden

Begreppet impact investment har ännu inte hittat sin svenska översättning, men är absolut på väg in i Sverige och övriga Norden. Enkelt uttryckt handlar det om investeringar som görs i syfte att stödja olika former av samhällsförändringar. Mötesplats Social Innovation (MSI) bjöd in till ett seminarium i frågan under Almedalen, med två inbjudna gäster från Storbritannien.

– Impact investment handlar ofta om finansiering av sociala innovationer. Vi tar just nu våra första stapplande steg inom området i Sverige och för att öka kunskapen gör vi inom Mötesplatsen i år en förstudie med internationell utblick, sa Camilla Backström, ansvarig för Finansiering och effektmätning på MSI, när seminariet inleddes.

Camilla berättar vidare att det inte är någon slump att impact investment dyker upp just nu. Vi står inför nya och komplexa samhällsutmaningar, där en ny form av företagande sakta tar form, som behöver hitta sina finansiärer.

Impact investment kan sägas ligga mitt emellan filantropi och investeringar med ett renodlat fokus på finansiell avkastning. Området bygger på samarbete mellan olika sektorer och frågan är nu hur vi bäst ska jobba för att lösa våra problem tillsammans. Hur ska vi skapa rätt ekosystem, så att impact får de bästa förutsättningarna i Sverige, sa Camilla.

Internationella erfarenheter

MSI:s förstudie bygger till stor del på erfarenheter av impact investment i fyra länder, nämligen Storbritannien, Frankrike, USA och Canada. Två inbjudna gäster från Storbritannien berättade kort om landets utveckling inom området: Sarah Hickey och Roger Bullen. Sarah ingår i Social Innovation and Finance Team på Cabinet Office och Roger Bullen är fristående konsult inom Social Impact Bonds.

– Vi vill underlätta samarbetet mellan samhällsentreprenörer och investerare som vill få ut mer av sitt kapital. Vi vill få marknaden att snabbt växa sig större. Om ”vanliga entreprenörer” har svårt att hitta kapital så är det ofta än svårare för samhällsentreprenörer, sa Sarah.

Den brittiska regeringen beslöt för några månader sen att införa olika skatteincitament för sociala investeringar. Ambitionen är att gynna de investeringar som ställer tydliga krav på såväl ekonomisk avkastning som på positiv ”avkastning” för samhället. Än så länge är det för tidigt att säga vad detta kommer att ha för effekt.

SIB:s i Essex

Roger Bullen berättade slutligen om de försök som gjorts med det som kallas Social Impact Bonds (SIB) i Essex. Social Impact Bonds försöker skapa förutsättningar för samhällsinvesterare att skapa samhällsnytta samtidigt som de får en viss, om än liten, avkastning på sitt satsade kapital. För närvarande finns det 16 stycken SIB:s  i Storbritannien. Den i Essex arbetar för att skapa bättre förutsättningar för barn och unga i utsatta situationer.

– Vi har arbetat med 380 familjer och 110 unga som stått utan den vård de hade behövt. Utfallet från vår SIB har blivit bättre än vi förväntade oss och känns som en viktig milstolpe när det gäller sociala investeringar. Vårt arbete visar att det går att använda sig av en SIB på regional nivå, sa Roger Bullen.

Seminariet avslutades med en allmän frågestund, där moderatorn Thomas Frostberg bland annat frågade vad vi i Sverige har att lära av erfarenheterna från Storbritannien och andra länder.

– Jag tycker man ska akta sig för att bara kopiera ett annat lands modell rakt av. Vi kan lära oss mycket av andras erfarenheter, men sedan gäller det att applicera dem på vår egen kultur, vårt välfärdssystem med mera, så att vi utifrån detta kan stärka vår välfärdsmodell, sa Camilla Backström och avslutade:

– Jag tror att vi har en hel del att lära från arbetet inom The Social Task Force. Jag tror också att vi behöver bygga upp en marknad för intermediärer eller mellanhänder, som kan vara ”klistret” mellan investerarna och entreprenörerna. Samtliga fyra länder i vår förstudie har arbetat med strategi- och policyfrågor och har förankrat sitt arbete på regeringsnivå, vilket jag tror är en förutsättning för att lyckas.

Film med Kieron Boyle från Cabinet Office UK

Kieron Boyles presentation
Sara Hickeys presentation
Camilla Backströms presentation

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *