SOCAP

Goda relationer den viktigaste investeringen

Att göra Vuollerim i svenska Lappland till en livaktig by och ett attraktivt resmål, att anlägga stora parker i Kairo eller att arbeta mot extrem fattigdom i Colombia kan ha sina olikheter. Men också sina likheter. Att goda relationer och fungerande samarbeten är A och O för att lyckas skriver de alla under på.

På ett av de mindre seminarier som arrangerades under SOCAP Designing the Future (i Malmö 8-10 maj 2010) delade Eva-Lena Skalstad, Jurjen van der Tas och Ricardo Pineda med sig av sina erfarenheter från tre till synes olika projekt, i tre olika världsdelar. Alla med en eller annan koppling till och samarbete med myndigheter på olika nivåer.

Eva-Lena berättade om resan och arbetet med att få byn Vuollerim att blomma upp och bli en företagartät och högst levande by. Bland de 800 invånarna finns i dag 50 mindre företag. Via bygdeföretaget Lapland Wecomes You AB har byborna tillsammans gjort ett antal satsningar för att få byn att överleva året om, med fokus på framför allt turism, med positiva följder för byns förenings-, företagar- och vardagsliv.

Jurjen van der Tas berättade om hur företaget Aga Khan Development Network arbetar med att projektera och skapa stora parker, i bland annat Kairo. På en före detta soptipp har de ägnat sex år åt att skapa en sex hektar stor park.

Sociala parker

– Parker har en social funktion. De kan bland annat rymma olika former av grön- och lekytor, restauranger, skolor och bibliotek. Med hjälp av parker vill vi förbättra bostadsområden, grannsämja och i förlängningen även boende. Vi hoppas på färre gräl och fler vänner, sa Jurjen van der Tas.

Ricardo Pineda arbetar, via Compartamos, med att försöka få människor i Colombia att ta sig ur extrem fattigdom. Deras arbetsmodell bygger på samarbete mellan företag, samhällsentreprenörer och lokala, regionala och statliga myndigheter. Framför allt arbetar de tillsammans med de människor som projektet berör, de fattiga själva.

– Vårt pilotprojekt omfattade 40 familjer och ungefär 180 personer. Tillsammans med dem tog vi reda på och försökte ge dem det de behövde i form av utbildning, boende och så vidare. Vi arbetar också med att motivera de extremt fattiga att vilja något annat. Nu replikeras modellen i 80 andra städer i Colombia, berättade Ricardo Pineda.

Samarbete som förändrar

I alla tre fallen handlar det alltså om olika former av samarbete. Samarbete som arbetsmetod, för att förändra. På frågan var finansiärerna kommer in i deras projekt svarade Eva-Lena:

– För oss var det svårt att hitta finansiärer när vi ville växla upp, mycket på grund av att vi hade svårt att visa vad de skulle få tillbaka. Det har varit ett svårt och tungt arbete för oss. Utan mer pengar kan vi inte hålla den takt vi önskar i vårt utvecklingsarbete.

Aga Khan Development har finansierat sina parker på egen hand, och hittat donatorer efter hand för de verksamheter de velat skapa i varje park. Nu söker de investerare för nya projekt.

Svårt övertyga

– Det som är svårt är att övertyga finansiärer om vår idé. Det är också svårt att agera inom flera sektorer, som vi ofta gör, sa Jurgen van der Tas.

Ricardo Pineda berättar att de behöver finansiärer för att kunna ”forma” samhällsentreprenörer. Hittills har de själva investerat i tid och tålamod, själva verksamheten har finansierats av framför allt bidrag.

– Vår största utmaning har varit att förstå vilka dolda agendor våra motparter har. Att samarbeta och få kommunen med på vår sida redan från start, har dock visat sig ovärderligt. Det gäller att hitta bra lokala ledare. Relationer är den allra viktigaste investeringen. Utan goda relationer kommer du ingen vart, avslutade Ricardo.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *