ACSI Camp 2013

E.ON:s ACSI-bidrag: Ramverk för öppen innovation

Två och en halv månad har gått sedan ACSI 2013 ägde rum i Malmö. Vi gör ett nedslag på E.ON:s huvudkontor i Malmö där arbetsgruppen för E.ON:s utmaning precis redovisat resultatet av sitt arbete. Möt Matthew Rouser, en av arbetsgruppens medlemmar och utmaningsägare Peder Berne.

Utmaningen som E.ON bidrog med i ACSI 2013 handlade om hur E.ON bäst skulle skapa rätt förutsättningar för öppen innovation, med den nya stadsdelen Hyllie som konkret exempel.

– Utmaningen förtydligades och vidgades under ACSI Camp i Malmö. Då enades vi om att arbetet skulle bestå av att ta fram ett generiskt och mer generellt ramverk för hur man kan driva öppen innovation. Det vill säga ett ramverk som inte är skräddarsytt utan som möter allmänna behov för samverkan av en viss dignitet, förklarar Peder Berne.

Matthew Rouser är en av fyra gruppmedlemmar som valde att aktivt arbeta vidare med E.ON-utmaningen efter ACSI 2013. Övriga i arbetsgruppen har varit: Andrea Cavina, Tian Tang och Boris Petrenj. Gruppens arbete inleddes med att de formulerade ett antal viktiga aktörer, som alla var nödvändiga för att arbetet med öppen innovation skulle fungera.

– Vi delade upp arbetet mellan oss och har sedan augusti hållit kontakt via e-post och Dropbox och även träffats några gånger. Andrea har arbetat parallellt med en mastersuppsats och kommer att använda vår ACSI-rapport som en del i uppsatsen. Han har lagt ned mycket tid på detta och så har vi alla hörts av någon gång i veckan, säger Matthew.

Dagen innan jag träffar Peder och Matthew har arbetsgruppen redovisat sitt resultat för Peder, som känner sig mycket nöjd såväl med rapporten som att E.ON valde att delta i ACSI 2013.

– Vi trodde att vi skulle kunna få nya idéer via ACSI, därför valde vi att vara med. Och vi kände ganska snabbt att vi hittat rätt, säger Peder Berne.

Något arbetsgruppen arbetat med, och som E.ON vill fördjupa sig inom, är konsten att utveckla öppna testbäddar för hållbara energilösningar, där det nya begreppet öppen innovation löper som en röd tråd.

– Jag uppskattar verkligen det arbete som lades ned under de fyra dagarna i Malmö och den rapport som gruppen nu tagit fram. Det här är ett intressant område och jag tycker att gruppen lyckats göra avtryck. Rapporten skulle definitivt kunna användas som ett ”frö” i det kommande arbetet kring hur regioner, kommuner och övriga aktörer kan hantera sociala innovationsprocesser. Vi planerar att använda rapporten aktivt genom att bland annat presentera den för olika intressenter, säger Peder och tillägger:

– Rapporten ägs gemensamt av alla i arbetsgruppen och om vi kan vara dörr-öppnare och hjälpa till att sprida resultatet så gör vi gärna det. Rapporten ger bra in-put om hur man bäst formar en projektgrupp samt hur man arbetar med öppna testbäddar och öppen innovation.

Matthew Rouser är glad att han valde att delta i ACSI och nöjd med vad gruppen presterat.

– Det här har varit ett roligt projekt att arbeta med. Min passion är att arbeta med medborgare för att hitta smarta lösningar och jag hoppas kunna fortsätta arbeta med de här frågorna framåt, säger han.

Läs allt om ACSI 2013

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *