SOCAP

Design för resiliens

Inför workshopen Designing for resilience har Sarah Brooks från marknadsföretaget Hot Studio och David McConville från Buckminster Fuller Institute improviserat och bjudit in Mauricio Apablaza från Oxford University att medverka. Tillsamman körde de tre ett punktprogram med tiotalet rubriker och underrubriker för att föra in resiliens, eller återhämtningsförmåga i både ekologisk och social bemärkelse.

Den engelska termen resilience är svåröversatt till svenska, men i David McConvilles vetenskapliga perspektiv förklarar han det med följande ord:

 

”Ett systems möjlighet – inom kultur, ekologi, ekonomi eller samhälle – att gripa sig an förändring, hålla på sin integritet och fortsätta utvecklas, och använda oroligheter som en katalysator för att förnya och uppfinna.”

 

Punkt för punkt gick trion igenom strategiska sätt att tänka på när man designar ett projekt som berör ett helt samhälle, och passade också på att förklara varför ordet hållbarhet inte längre fungerar.

– Hållbarhet är inte ett tillräckligt bra ord. Resiliens är ett bättre ordval. Det är mer sanningssägande för slutmålet, sa David McConville, och satte sedan igång bildspelet med tips för att bättre sätta ihop sina projekt:

 

1. Öppna för samarbeten

• Design mellan olika vetenskapsgrenar

• Multiperspektiv

 

– Hitta folk som kompletterar dina idéer. Det är så enkelt att sitta i sin egen lilla silo där man tycker att man är bäst. Kolla med andra. Det anses på många platser omöjligt att göra tvärvetenskapliga samarbeten, men det behövs.

 

2. Evolution fungerar lokalt så väl som globalt

• Kombinera tydlig och underförstådd kunskap

• Skaffa tillit inom din grupp och inom samhället

• Lös problem och hitta lösningar i sitt rätta sammanhang

 

– Ett tydligt exempel finns på stora områden där gräset delvis har försvunnit. Där har man låtit boskap gå för betesgång, och det har gjort att gräset kommit tillbaka. Och fungerar det på ett ställe, kan det fungera globalt.

 

3. Klara dina mål innan du växer

• Om en lösning är fel, hitta en annan

• En bra lösning löser flera problem samtidigt

• Var beredd på oavsiktliga och omständliga konsekvenser

 

– I vattnet runt Madagaskar finns en bläckfick som plötsligt fick svårt att reproducera sig. Det visade sig vara för hårt fisketryck, och en enkel lösning var att fiskebyarna i tur och ordning höll upp med fisket något år, som kom den tillbaka.

 

4. Relationer är allt

• Förstå existerande relationer

• Underhåll nödvändiga relationer

• Skaffa dig relationer inom samhället

 

– Ett bra exempel är Future of Fish i USA, som är ett nybildat nätverk mellan många olika grupper, så som samhällsuppbyggande entreprenörer, fiskare, investerare och experter. De jobbar med hållbarhet inom fiskeindustrin, och har tillsammans bildat ett holdingbolag för det ändamålet.

 

5. Hitta trimrodret

• Påverka mycket genom mindre ansträngning

 

– Det gäller att hitta hävstången som ger effekt i ett komplicerat system. På båtar finns något som kallas för trimplan eller trimroder, som kontrollerar gången i vattnet. Det är en enkel lösning som påverkar hela båten.

 

6. Gör det osynliga synligt

• Dra fram dolda mönster och inbördes förhållanden till ytan

 

– I Bhutan finns ett bra exempel, där man mäter lycka, hur nu det egentligen går till. Barnen sattes i jobb i vissa familjer, och det gav familjen mer inkomster. Men gjorde det familjen lyckligare? Är det rätt? Att ditt barn inte får någon utbildning? Inkomster är viktigt, men det är inte allt. Det är kanske viktigare att vara lycklig?

 

8. Hitta lösningar som kan upprepas

• Lös problemen systematiskt, inte symptomatiskt

• Hitta en bättre balans

 

– Solceller formade efter löven i naturen är ett bra exempel. Hur löser naturen sina problem? Titta där och se om du kan kopiera.

 

9. Misslyckas på ett bra sätt

• Se till att ett enda misstag inte lägger ned hela projektet

• Upprepa. Igen.

 

– Om du driver ett projekt, och chansar med något som går så fel att hela projektet läggs ned, så har du riskerat för mycket.

 

10. Var ödmjuk

• Vi kan inte kunna allt

• Erkänn begränsningarna av din kunskap

 

– Varför delar vi inte med oss av våra misstag? Vi kan ju lära oss av dem. ”jag har den här dåliga erfarenheten av den regeringen, det här bolaget, och den där investeraren. Allt för få vågar dela med sig av sina misstag. Men om vi här på SOCAP: Designing the Future kunde berätta om våra misstag vi gjort, så att andra slipper göra samma misstag, så skulle vi komma långt.

 

11. Lyssna till intuition

• Magkänsla är intelligens

• Skapa vänner genom mystiken

 

– Magkänsla är intelligens. Glöm inte av att lyssna på den då och då.

 

Efter att sista punkten försvunnit från det textbaserade bildspelet på väggen avslutade David McConville med följande ord, riktade till hela den fyrtiohövade publiken, men kanske främst till den handfull designer som ingick i publiken.

– Det är viktigt att tänka på att bra design är detsamma som att visa medkänsla för andra människor. Trots allt så handlar just design om att ge människor ett bättre liv.

Skrivet av Torbjörn Hallgren

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *