Nyheter

Bättre dialog och fler mötesplatser efterlyses

Mötesplats Social Innovation (MSI) har genomfört en intervjuundersökning med 18 större företag om CSR- och hållbarhetsfrågor. I undersökningen efterlyser företagen bland annat en bättre dialog med den offentliga sektorn samt fler mötesplatser för diskussioner om hållbart företagande. Detta var några av de frågor som diskuterades när näringsminister Annie Lööf och MSI bjöd in till ett rundabordssamtal den 9 oktober på Rosenbad i Stockholm.

CSR CSI logga– Företag behöver bli mer synliga och mer engagerade i samhällsfrågor; vi behöver lyfta fram det ni företagare gör. Vi behöver också lyfta vilka hinder som finns och ser hur vi kan få fler företag att engagera sig, sa Annie Lööf när hon inledde samtalet. Hon fortsatte:

– Konsumenter är allt mer medvetna och ställer krav på hållbarhet, som också blivit en viktig aspekt när det gäller att locka både kunder och personal. CSR kan attrahera personal, skapa engagemang och bidra till att lärandet inom företagen ökar.

Kring detta kunde Hanna Sigsjö, verksamhetsledare på Mötesplats Social Innovation, knyta an när hon kort berättade vad som framkommit i intervjuundersökningen:

– Många av dagens unga är intresserade av de här frågorna. De vill vara stolta över sin arbetsgivare och ställer frågor och krav kring hållbarhet. Att arbeta med hållbarhet/CSR är därför centralt när det gäller rekrytering och att överleva på sikt. Att det går att tjäna pengar på CSR är alla de tillfrågade företagen överens om, på både kort och lång sikt. Att CSR även kan påverka företagets innovationsmöjligheter framkommer också tydligt i undersökningen.

När det gäller framtiden nämner många av de intervjuade att de framåt önskar lägga mindre tid på riskhantering, för att istället kunna ägna sig mer åt värdeskapande verksamhet. Det krävs tydliga och enkla mål, som går att mäta, för att frågan i än större grad ska kunna integreras helt med företagets kärnverksamhet, menar många. Att ledarskapet är viktigt underströks också. Och sist, men inte minst, efterfrågas fler mötesplatser för samtal kring CSR och en bättre dialog med den offentliga sektorn.

– Bland de företag vi intervjuat finns ett starkt engagemang för de här frågorna och många av dem har kommit långt i sitt arbete att integrera CSR i sin kärnverksamhet, säger Eva Engquist, styrelseordförande i Mötesplats Social Innovation.

Eva tycker sig också se lite av en paradox: Såväl den offentliga sektorn som företagen vill mötas och föra en dialog, men glappet mellan parterna blir allt större.

– Det finns en form av beröringsångest i dag, man vet inte riktigt hur man ska komma i kontakt med motparten. Offentliga upphandlingar är ofta ett stort hinder på vägen. Här ser vi på MSI en tydlig utmaning och i det lite utökade uppdrag vi fått från Näringsdepartementet kommer vi under 2014 att titta vidare på de här frågorna. Vi behöver ta ett steg ytterligare när det gäller att se hur företagen kan bidra mer till samhällsutvecklingen. Båda sidor vill mötas, nu gäller det att hitta nya vägar för möten och samverkan. Den stafettpinnen tar vi gärna, säger Eva Engquist.

I samband med rundabordssamtalet den 9 oktober lanserade Mötesplats Social Innovation en sammanställning baserat på 18 intervjuer med olika svenska bolag. Läs mer och ladda ner CSR sammanställningen här.

Läs Veckans Affärers artikel från mötet
Läs om mötet på Regeringskansliets hemsida

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *