Sveriges första Pop-up Science Shop

Akademin + civilsamhället = sant! Samverkan och partnerskap mellan sektorer är något som ofta förs fram som nödvändigt för att lösa dagens samhällsutmaningar. Inom ramen för Social Innovation Skåne arrangeras en pilot av en Pop-up Science Shop, där aktörer från civilsamhället kan delta för att tillsammans med akademin lösa några av de samhällsutmaningar vi står inför idag.

”We need to take social innovation to the next level”

One of our speakers at this years Social Innovation Summit is Louise Pulford, Director of Social Innovation Exchange (SIX). SIX is one of the largest and longest running social innovation networks working globally, cross sectors and cross-fields. Having been part of putting social innovation on the map, Louise Pulford is now looking for those social innovations needed in order to address new societal issues that are arising.